Ludzie / People

Piotr Wawrzynów

Marchand / Owner

Galeria DNA dedykowana jest mojej mamie
Jadwidze Wawrzynów z domu Dawidowicz
(1944 - 2009), która pokazała mi
Orbis pictus est.

The DNA Gallery is dedicated to my mother
Jadwiga Wawrzynów (maiden name Dawidowicz)
(1944 - 2009), who showed me
Orbis pictus est.

O nas / About us
Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka i piękno spotykają się w samym sercu Wrocławia. Działalność Galerii koncentruje się wokół promocji młodych, utalentowanych twórców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką. Ich prace z dziedziny malarstwa, rysunku, grafiki, ceramiki, szkła, rzeźby są wyraziste, unikatowe i równie fascynujące co kod DNA. Pomimo młodego wieku, promowani przez galerię artyści, mogą pochwalić się już zagranicznymi wystawami, np. w Amsterdamie. Berlinie, Nowym Jorku i Londynie.
Galeria zapewnia profesjonalne doradztwo, twórczo odpowiada na potrzeby obcowania z pięknem i wyjątkowością sztuki, zarówno Klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.
Galeria DNA prowadzi Wrocławski Dom Aukcyjny www.wda.dnagallery.pl
The DNA Gallery is a place where art and beauty meet together in the heart of Wroclaw. The main mission of DNA is to promote young artists who are at the beginning of their adventure with an art. Their works (paintings, drawings, graphics, ceramics, artistic glass, sculptures) are distinct, unique and as fascinating as the DNA code itself. In spite of artist's young age some of them have already had their own exhibitions in Europe, for example in Amsterdam. Berlin, New York and London.
The Gallery provides professional consultancy, creatively responds to the need to associate with beautiful and unique artistic works, both for individuals and institutions.
The DNA Gallery manages Wrocław Auction House www.wda.dnagallery.pl
Realizacje / Projects

III AUKCJA MŁODEJ SZTUKI / III YOUNG ART AUCTION

Piątek, 7 grudnia, 2012 / Friday, December 7, 2012

godzina 20:00, Restauracja RIVER, ul. Księcia Witolda 1 (między mostami), Wrocław
Serdecznie zapraszamy na trzecią już Aukcję Młodej Sztuki. Tym razem w nowym miejscu (restauracja River) zaprezentujemy Państwu 50 prac młodych i uzdolnionych artystów. Cena wywoławcza każdego dzieła to 500 zł. Obrazy będzie można oglądać w dniach 01 – 07. 12. 2012 w Galerii DNA (Grodzka street 5). oraz Restauracji River. By wziąć udział w aukcji prosimy o zarejestrowanie się na stronie www.wda.dnagallery.pl/jak-licytowac

Time: 20:00, RIVER Restaurant, Księcia Witolda street 1, (between the bridges) Wrocław
We invite you to the III Young Art Auction. This time, in a new place (RIVER Restaurant), we present you 50 artistic works of young and talented artists. The initial price for each work is 500 PLN. Within 01 – 07.12.2012. you will have an opportunity to see all of these works in the RIVER Restaurant and in the DNA Gallery (Grodzka street 5). If you would like to participate in our auction please sign in on a web site www.wda.dnagallery.pl/jak-licytowac.

I AUKCJA MŁODEJ SZTUKI / I Young Art Auction

Piątek, 1 czerwca, 2012 / Friday, June 1, 2012

W piątek 1 czerwca o godz. 20 w Art Hotelu we Wrocławiu odbędzie się Aukcja Młodej Sztuki, która zainauguruje działalność Wrocławskiego Domu Aukcyjnego DNA. Na Aukcji zostanie wystawionych 50 prac 50 artystów. Cena wywoławcza każdego dzieła wyniesie 500 złotych.
WDA, który powstał przy Galerii DNA, jest pierwszym domem aukcyjnym we Wrocławiu. Działalność Galerii skupia się na promowaniu młodych artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką. Zorganizowanie Aukcji ma na celu umożliwić twórcom dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a nabywcom pozwolić kupić dzieła po korzystnej cenie. Wśród prac, które będą wystawione na Aukcji przeważają obrazy, ale nie zabraknie też grafik oraz rysunków. Jesteśmy przekonani, że WDA będzie z powodzeniem konkurował z domami aukcyjnymi w całej Polsce – mówi Piotr Wawrzynów, właściciel Galerii DNA.


I Young Art Auction will take place on 01.06 at 20:00 in the Art Hotel and that event will be synonymous with the official opening of the Wroclaw Auction House DNA. 50 works of 50 artists, carefully selected, will be shown to the public and for those who are interested in buying them – the initial price is 500 PLN. Wroclaw Auction House DNA is the very first auction house in the city and its main mission is to promote young artists who are at the beginning of their adventure with an art. The I Young Art Auction will help with presenting their works to potential purchasers – mostly paintings, but also drawings and graphics made using various techniques like print, ink or spray. “We are convinced that the Wroclaw Auction House DNA will be able to compete with another auction houses throughout the whole Poland” – says Piotr Wawrzynów, the owner of the DNA Galerry.

Wernisaż Grzegorza Klimka / Opening on an Grzegorz Klimek exhibition

Piątek, 16 listopada, 2012 / Friday, November 16, 2012

Serdecznie zapraszamy na wernisaż Grzegorza Klimka, który odbędzie się w Piatek 16.11.2012 o godzinie 20:00 w Galerii DNA przy ul. Grodzkiej 5 we Wrocławiu.
Klimek studiuje malarstwo na ASP we Wrocławiu, poza tym tworzy muzykę i animacje.
Jego prace ukazują złożoność wszechświata! Złożone układy uporządkowanych struktur, które maluje na swych obrazach mogą nawiązywać do mitu o powstaniu świata z chaosu jak i drzemiących w nim sił witalnych.

We would like to invite you to Grzegorz Klimek’s opening, which takes place on Friday, 16th of November 2012 at 20:00 in DNA Gallery (Grodzka street 5, Wrocław).
Klimek studies painting on ASP in Wrocław and besides that he composes music and animations. His works show complexity of the universe. Complex but orderly structures that he paints can refer both to the myth of the world's origin and the strenght of its dormant vitality.

Wernisaż ANNY TAUT / The opening of Anna Taut’s exhibition

Piątek, 20 kwietnia, 2012 / Friday, April 20, 2012

Już w najbliższy piątek, 20 kwietnia, w Galerii DNA we Wrocławiu, odbędzie się wernisaż wystawy Anny Taut.
Anna Taut, chociaż pochodzi z Warszawy, Akademię Sztuk Pięknych ukończyła w Gdańsku, gdzie mieszka i pracuje do dziś. Tworzy w zakresie malarstwa oraz wielko-formatowego rysunku, jak również zajmuje się szkłem artystycznym i street artem. Jej zainteresowania koncentrują się wokół człowieka i sposobów ukazywania jego indywidualności. Wiele nagród (m.in. nagroda główna w ogólnopolskim konkursie "Obsesja papieru") oraz zlecanie jej publicznych realizacji (m. in. wielko-formatowy mural w Gdańsku przy ul. Pilotów) świadczą o jej ogromnym talencie. Mimo tak młodego wieku prace Anny Taut znajdują się w kolekcjach w kraju jak i za granicą.

The opening of Anna Taut’s exhibition will happen on 20.04 at 20:00 in the DNA Gallery. Anna Taut lives and works in Gdynia, where she graduated from ASP. She specializes in paintings, drawings, art glass and street art. In her works she takes on the subject of a man and his individuality. Various awards and public projects testify that she is a great artist in spite of her young age. Her works are a part of artistic collections in Poland and abroad.

II AUKCJA MŁODEJ SZTUKI / II YOUNG ART AUCTION

Piątek, 28 września, 2012 / Friday, September 28, 2012

godz. 19:00 Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20 Wrocław

Na Aukcji zostanie wystawionych 50 prac 50 artystów. Wśród prezentowanych obiektów dominują obrazy, ale nie zabraknie również rysunków i grafik, w których wykorzystano rozmaite techniki, m.in. druk, tusz i spray. Cena wywoławcza każdego dzieła wyniesie 500 zł. Wystawa obiektów aukcyjnych odbędzie się w dniach 17-27 września w Art Hotelu oraz Galerii DNA przy ul. Grodzkiej 5.

Wśród artystów znajdą się ci, których prace cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas poprzedniej Aukcji, m.in. Viola Tycz, Justyna Jabłońska, Sylwia Olszewska-Tracz, Marcin Painta i Andrzej Piecha. Tym razem również udało się dodatkowo pozyskać dzieła takich artystów, jak Tomasz Matczak, Włodzimierz Warulik, Klaudia Świątczak, Agata Czarnecka i Stanisław Tomalak. Nowością na II Aukcji Młodej Sztuki jest kolekcja 9 Muz autorstwa Martyny Zimoń.

Time: 19:00
Place: Art Hotel, street Kiełbaśnicza 20, Wroclaw

On our auction we will present to you 50 artistic works of 50 artists. Most of them are paintings, but there are also drawings and graphics made using various techniques like print, ink or spray. The initial price for each work is 500 PLN. Within 17 – 27.09. you will have an opportunity to see all of these works in the Art Hotel and in the DNA Gallery (Grodzka street 5).
Among the artist there will be those whose works attracted a lot of interest in the previous auction, for example Viola Tycz, Justyna Jabłońska, Sylwia Olszewska-Tracz, Marcin Painta and Andrzej Piecha. But for some of them this will be the very first time taking part in such an event - Tomasz Matczak, Włodzimierz Warulik, Klaudia Świątczak, Agata Czarnecka and Stanisław Tomalak. Also, we will be proud to present to you a novelty at II Young Art Auction: Marta Zimoń’s collection of “9 Muses”.

Wernisaż "DNA Kobiety" / The opening of “DNA Kobiety” exhibition

Czwartek, 8 marca, 2012 / Thursday, March 8, 2012

Kontrowersja, intryga, stereotyp. Jakie ONE mają DNA?

Czy święto kobiet może stać się świętem sztuki? Galeria DNA we Wrocławiu postanowiła je połączyć i 8-go marca organizuje wernisaż pod hasłem "DNA Kobiety".

Tym projektem Galeria DNA chce pokazać, że choć obraz kobiety w sztuce na przestrzeni wieków był głównie kreowany przez mężczyzn, kobiety-artystki również znakomicie potrafią przedstawić ten temat w swoich pracach.

Na wystawę "DNA Kobiety" będą się składać dzieła Agaty Czeremuszkin-Chrut, Gosi Herby, Anny Taut, Justyny Jabłońskiej, Martyny Paluchiewicz, Ewy Zwarycz, Agnieszki Karwowskiej i Martyny Zimoń.

Controversy, intrigue, stereotype. What kind of the DNA does women have?
Could the Women’s Day be made into The Day of Art? The DNA Gallery tries to relate those two by organizing an exhibition titled “The DNA Kobiety” (“The Women’s DNA”). The participants are eight young female artists who will present their works concerning the woman theme. Because although in the past it was a subject dominated by men – how they viewed women, nowadays ladies do not shy from taking on the woman theme in their works. The participating artists are: Agata Czeremuszkin-Chrut, Gosia Herby, Anna Taut, Justyna Jabłońska, Martyna Paluchiewicz, Ewa Zwarycz, Agnieszka Karwowska and Martyna Zimoń.

Wernisaż EWY ZWARYCZ w Kino Helios / Opening of an Ewa Zwarycz’s exhibition in Helios cinema

Czwartek, 28 czerwca, 2012 / Thursday, June 28, 2012

Wernisaż w DNA Gallery we Wrocławiu malarstwa Ewy Zwarycz stanowi dopełnienie pokazu filmu Dzikość Serca D. Lynch'a w ramach cyklu Kino Konesera, organizowanego przez kino Helios we Wrocławiu.
Ewa Zwarycz mieszka i tworzy we Wrocławiu. Jest absolwentką malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych Seans odbędzie się w czwartek, 28 czerwca o godzinie 19 w sali nr 5. Wernisaż będzie miał miejsce po projekcji filmu (około 21:30). Obrazy będą eksponowane w kinie od 28 czerwca do 13 lipca na poziomie 1.

Cinema Helios in Wroclaw organized a cycle of movies “Kino konesera”( connoisseur’s cinema). Exhibition of Ewa Zwarycz is a complement of one of projected films – D. Lynch’s “Wild at Heart”.
Ewa Zwarycz lives and works in Wroclaw, where she graduated from ASP.
The movie “Wild at Heart” will start at 7 pm in the Cinema Helios, after that will be the opening exhibition.

Wernisaż JUSTYNY JABŁOŃSKIEJ / The opening of Justyna Jabłońska’s exhibition

Czwartek, 2 lutego, 2012 / Thursday, February 2, 2012

2 lutego 2012 roku o godzinie 19.00 we wrocławskiej galerii sztuki współczesnej DNA odbędzie się wernisaż Justyny Jabłońskiej.
Motywem przewodnim prac Justyny Jabłońskiej są kobiety, które zazwyczaj nie są osadzone w konkretnym miejscu i czasie, często wręcz okala je pusta przestrzeń.
Obrazy Justyny Jabłońskiej zachęcają do tego, aby na nie patrzeć, dopatrywać się szczegółów i domyślać dalszego ciągu namalowanej historii. Jej prace to obecnie dobra inwestycja kapitałowa, a przede wszystkim artystyczna. Doskonale nadają się do wypełnienia nowoczesnych przestrzeni, które dzięki nim stają się jeszcze bardziej charakterystyczne i unikatowe. Nic więc dziwnego, że prace Justyny Jabłońskiej cieszą się ogromnym zainteresowaniem w Polsce i za granicą. – twierdzi Piotr Wawrzynów, właściciel DNA Gallery.


02.02.2012 at 19:00 – an opening of Justyna Jabłońska’s exhibition in the DNA Gallery.
Justyna Jabłońska is a young polish artist. She graduated from ASP in Wroclaw and Ecole Superieure des Arts Decoratifs in Strasbourg. Piotr Wawrzynów, the owner of the DNA Gallery says about her works: “Those paintings encourage people to look at them, to actually see all the details from which you can invent the rest of the story of the painting in question. Her works are a good investment both artistic and financial. They are suitable for modern places – they gain more character and uniqueness due to those paintings. No wonder that Justyna Jabłońska’s paintings have a good reputation both in Poland and abroad”.

Galeria DNA
ul.Powstańców Śląskich 95,
SKY TOWER,
53-332 Wrocław
tel. +48 790 225 790, email: biuro@dnagallery.pl
© 2012 DNA Gallery. All rights reserved.