Ludzie / People

Piotr Wawrzynów

Marchand / Owner

Kinga Jasińska

Art Gallery Manager

Adam Radtke

Development Assistant

Galeria DNA dedykowana jest mojej mamie
Jadwidze Wawrzynów z domu Dawidowicz
(1944 - 2009), która pokazała mi
Orbis pictus est.

The DNA Gallery is dedicated to my mother
Jadwiga Wawrzynów (maiden name Dawidowicz)
(1944 - 2009), who showed me
Orbis pictus est.

O nas / About us
Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka i piękno spotykają się w samym sercu Wrocławia. Działalność Galerii koncentruje się wokół promocji młodych, utalentowanych twórców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką. Ich prace z dziedziny malarstwa, rysunku, grafiki, ceramiki, szkła, rzeźby są wyraziste, unikatowe i równie fascynujące co kod DNA. Pomimo młodego wieku, promowani przez galerię artyści, mogą pochwalić się już zagranicznymi wystawami, np. w Amsterdamie. Berlinie, Nowym Jorku i Londynie.
Galeria zapewnia profesjonalne doradztwo, twórczo odpowiada na potrzeby obcowania z pięknem i wyjątkowością sztuki, zarówno Klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.
Galeria DNA prowadzi Wrocławski Dom Aukcyjny www.wda.dnagallery.pl
The DNA Gallery is a place where art and beauty meet together in the heart of Wroclaw. The main mission of DNA is to promote young artists who are at the beginning of their adventure with an art. Their works (paintings, drawings, graphics, ceramics, artistic glass, sculptures) are distinct, unique and as fascinating as the DNA code itself. In spite of artist's young age some of them have already had their own exhibitions in Europe, for example in Amsterdam. Berlin, New York and London.
The Gallery provides professional consultancy, creatively responds to the need to associate with beautiful and unique artistic works, both for individuals and institutions.
The DNA Gallery manages Wrocław Auction House www.wda.dnagallery.pl
Realizacje / Projects

45. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu / 45. Contemporary Art Auction in Wrocław

Poniedziałek, 16 kwietnia, 2018 / Monday, April 16, 2018


Z ogromną przyjemnością informujemy o najbliższej - już 45. AukcjaSztuki Współczesnej we Wrocławiu, która odbędzie się już 27 kwietnia o godzinie 17:00 w siedzibie naszej galerii w hali targowej. 
Na aukcji będziecie mieli Państwo okazję zakupić wyjątkowe dzieła Waszych ulubionych artystów jak: Alicja Kogut, Łukasz Jankiewicz, Anna Kołakowska, Andrzej Fronczak, Magdalena Kurek, Ryszard Rabsztyn, Jacek Malinowski, Jan Wojciech Malik czy Sławomir Krężlak. Będzie także parę całkowitych nowości.
Wybraliśmy dla Was 30 obrazów, których cena wywoławcza na aukcji będzie wynosiła jak zwykle 700 zł.
Już niedługo zaprezentujemy pełną listę dzieł. 
Zapowiada się naprawdę interesująco :)
Serdecznie zapraszamy!

We are pleased to inform you about the upcoming 45th Auction of Contemporary Art in Wrocław, which will take place on April 27 at 17:00 at the headquarters of our gallery in the market hall.
At the auction you will have the opportunity to buy unique works of your favorite artists such as: Alicja Kogut, Łukasz Jankiewicz, Anna Kołakowska, Andrzej Fronczak, Magdalena Kurek, Ryszard Rabsztyn, Jacek Malinowski, Jan Wojciech Malik or Sławomir Krężlak. There will also be some new products.
We have selected 30 paintings for you, the starting price of which will be PLN 700 as usual.
Soon we will present a full list of works.
It promises to be really interesting :)
You're welcome!

44. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu / 44. Contemporary Art Auction in Wrocław

Niedziela, 25 lutego, 2018 / Sunday, February 25, 2018

Przed nami już 44. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, na którą serdecznie zapraszamy w sobotę 10 marca do Galerii Sztuki DNA (ul. Targowa 17, Hala Targowa). 

Tematem marcowej aukcji będzie kobiecość. Z okazji międzynarodowego święta wszystkich Pań, pokazujemy 33 prace w których artyści poszukują DNA Kobiety.

Cena wywoławcza każdej pracy to 700 zł.
Aby wziąć odział w aukcji wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub odwiedzić nas w sobotę 10 marca.

Wszystkie prace dostępne na aukcji można obejrzeć tutaj: www.da.dnagallery.pl

Dla wszystkich, którzy nie będą mogli pojawić się na aukcji osobiście przygotowaliśmy również możliwość licytacji online: www.dna.onebid.pl

Zapraszamy!

The 44th Contemporary Art Auction in Wrocław is already ahead of us, to which we cordially invite you to the DNA Art Gallery (Targowa 17 Street, Hala Targowa) on Saturday, 10 March.

The subject of the March auction will be femininity. On the occasion of the international celebration of all the ladies, we show 33 works in which artists are looking for a woman's DNA.

The starting price for each job is PLN 700.
To take a branch in the auction simply complete the application form or visit us on Saturday, March 10.

All works available at the auction can be viewed here: www.da.dnagallery.pl

For all those who will not be able to appear at the auction, we have also personally prepared the opportunity to bid online: www.dna.onebid.pl

Welcome!

Galeria DNA
ul. Grodzka 5, 50-515 Wrocław
tel. +48 790 225 790, email: biuro@dnagallery.pl
Salon ekspozycyjny Galerii DNA
ul. Przejcie Garncarskie 8, 50-107 Wrocław
tel. +48 71 307 00 36
© 2012 DNA Gallery. All rights reserved.