Grzegorz Klimek

Grzegorz studiuje malarstwo na ASP we Wrocławiu.

Do malowania swych obrazów wykorzystuje wiele bardzo zróżnicowanych mediów które w drodze mieszania, rozdrapywania, po czym odmalowywania na nowo dają oryginalne efekty strukturalne. Droga dochodzenia do ostatecznego rezultatu stanowi tutaj bardzo istotną właściwość, ponieważ kiedy zaczyna malować sam nie wie jak będzie wyglądało skończone dzieło. Namalowane obrazy niejednokrotnie składają się z kilku warstw zamkniętych w spójnej kompozycji. Ciekawostką jest tu fakt że sam robi farby którymi maluje.Grzegorz ma na swoim koncie kilkanaście wystaw krajowych oraz zagranicznych.

 

Grzegorz studies painting on Academy of Fine Arts in Wrocław. To create his paintings he uses many different techniques, which due to mixing, scratching and repainting results in a  unique and original structural effects. The way to the final result is very essential, because when he is starting a new painting he never knows how will it look like in the end. His paintings very often are consist of multiple layers enclosed in one coherent composition. Very interesting is fact, that Grzegorz himself produces paints for his works. He participated in many exhibitions in Poland and abroad.

Galeria DNA
ul.Powstańców Śląskich 95,
SKY TOWER,
53-332 Wrocław
tel. +48 790 225 790, email: biuro@dnagallery.pl
© 2012 DNA Gallery. All rights reserved.