Marcin Giejson

Marcin Giejson, absolwent Wydziału Grafiki Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskał dyplom w pracowni prof. Przemysława Tyszkiewicza i prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza w 2007 roku. Autor siedmiu wystaw indywidualnych. Realizuje rysunek, grafikę artystyczną, malarstwo sztalugowe.
Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:
I nagroda – Otwarty konkurs ilustratorski Fundacji „Sapere Aude”, 2003r
II nagroda – Ósmy Ogólnopolski Plener Malarski, „Jeżów 2001”
III nagroda – 3 Ogólnopolski Festiwal Małych Form Plastycznych, „Kluczbork 2000”
 

Marcin Giejson is a Graphic Design graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław,  author of seven solo exhibitions. Drawings, graphics and paintings is that what he specializes in.
The most important achievements:
I prize – Open competition of ilustration by „Sapere Aude” Foundation, 2003r
II prize – Eighth National Painting Panel, „Jeżów 2001”
III prize – Third National Small Form Arts Festival, „Kluczbork 2000”

Galeria DNA
ul. Grodzka 5, 50-515 Wrocław
tel. +48 790 225 790, email: biuro@dnagallery.pl
Salon ekspozycyjny Galerii DNA
ul. Przejcie Garncarskie 8, 50-107 Wrocław
tel. +48 71 307 00 36
© 2012 DNA Gallery. All rights reserved.