Marcin Painta

Marcin Painta ukończył Wychowanie Artystyczne Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Obrazy tego młodego artysty znajdują się w kolekcjach całego świata (od Polski, przez Szwecję, Niemcy, Wielką Brytanię po Kanadę). Jego prace to doprowadzona do perfekcji zasada horror vacui. Równie perfekcyjnie operuje barwami dopełniającymi się przez co żadna z nich nie staje się dominująca, a kompozycja tworzy spójną (pomimo ogromu elementów!) całość. Prace Painty przywodzą na myśl prace Vincenta van Gogha oraz Paula Gaugina poprzez swoją drapieżność, silny kontur oraz brak głębi obrazu.

Marcin Painta graduated from Jan Długosz Academy in Częstochowa. Paintings of that young artist are a part of artistic collections on the whole world (from Poland, across Sweden, France, United Kingdom to Canada). His works present horror vacui rule, which is honed to perfection. His use of complementary colours is also perfect, so taht none is dominant and the whole composition is consistent (despite of lots of components!). Painta’s paintings brings to mind Vincent van Gogh and Paul Gaugin’s works due to rapacity, contours and no depth.

Galeria DNA
ul.Powstańców Śląskich 95,
SKY TOWER,
53-332 Wrocław
tel. +48 790 225 790, email: biuro@dnagallery.pl
© 2012 DNA Gallery. All rights reserved.