Katarzyna Śmigielska

Skończyła studia na kierunku Planowanie Przestrzenne na Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Głównym tematem twórczości Katarzyny Śmigielskiej jest kobieta, przedstawiona w różnych obliczach - w zależności od dnia, chwili, nastroju, sytuacji. Najczęściej artystka maluje impastowo, nakładając farby grubą, wypukłą warstwą, akcentując efekty światła w obrazie.

 

She graduated from Faculty of architecture in Wrocław University od Technology (spatial planning) and Academy of Fine Arts in Wrocław (painting - post-graduate studies). The main subject of her works is a woman showing in different situations depending on the day, the moment, the amosphere and the situation. Mostly Katarzyna Śmigielska paints impasto, applying heavy and convex coats of paint. She accents light effects on the canvas.

Galeria DNA
ul.Powstańców Śląskich 95,
SKY TOWER,
53-332 Wrocław
tel. +48 790 225 790, email: biuro@dnagallery.pl
© 2012 DNA Gallery. All rights reserved.