Natalia Pastuszenko

urodziła się w 1972 roku w Kijowie (Ukraina), gdzie ukończyła również ASP. Jej twórczość tak zachwyciła ministra kultury RP, że w 2007 roku uzyskała stypendium "Gaude Polonia". Natalię interesuje muzyka, która często towarzyszy jej przy pracy. Jej obrazy to zbiór osobistych symboli i znaków, które raczej da się odczuć intuicyjnie niż wytłumaczyć logicznie. Natalia lubi praktycznie wszystko za wyjątkie kminku. Inspirują ją głównie sny, ludzie i zapachy. Traktuje obrazy niczym dzieci, lubi je wszystkie i nie jest wstanie wskazać faoworyta.

 

was born in 1972 in Kijew (Ukraine), where she graduated from Academy of Fine Arts. The polish MInister of Culture was so fascinated her artworks, that she received scholarship "Gaude Polonia". Natalia is interedted in music, what accompany her during painting. Her artworks are a collection of personal symbol and sign, which are easier to feel than to logically explain. She likes nearly everything, except of caraway. The dreams, people and smell inspire her. Natlia treat her paintings as child, she likes them all and can't show her favourite.

Galeria DNA
ul.Powstańców Śląskich 95,
SKY TOWER,
53-332 Wrocław
tel. +48 790 225 790, email: biuro@dnagallery.pl
© 2012 DNA Gallery. All rights reserved.