46. Aukcja Sztuki Współczesnej w Warszawie
Poniedziałek, 30 listopada, -0001

Przed nami już 46. Aukcja Sztuki Współczesnej w Warszawie, na którą serdecznie zapraszamy w środę 16 maja do Żywej Galerii w Arthotelu Stalowa 52 w Warszawie. 

Podczas 46. ASW przedstawimy zarówno obrazy uznanych polskich artystów, jak i prace bardzo młodych twórców, którzy dopiero wchodzą na rynek sztuki. Jesteśmy przekonani, że jakość i oryginalność zaprezentowanych dzieł przykuje uwagę koneserów piękna, którzy będą mogli znaleźć coś wyjątkowego dla siebie.

Aby każdy miłośnik sztuki współczesnej miał szansę rozpocząć kolekcjonerską przygodę ze sztuką, w naszym Domu Aukcyjnym organizujemy aukcje całkowicie otwarte i bezpłatne. Żeby wziąć udział w aukcji wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Tym razem wybraliśy dla Państwa 30 wyjątkowych dzieł, których cena wywoławcza to 700 zł.

Aukcja to wyjątkowe spotkanie miłośników sztuki, pełne emocji i dobrej zabawy związanej z udziałem w licytacji. Proszę patrzeć, oglądać i kierować się sercem przy wyborze dzieła idealnego do wnętrza Państwa domu, czy biura.

Wszystkie prace dostępne na aukcji już od 10 maja będzie można obejrzeć na wystawie przedaukcyjnej w Żywej Galerii Stalowa 52 oraz na stronie internetowej domu aukcyjnego: www.da.dnagallery.pl

Dla wszystkich, którzy nie będą mogli pojawić się na aukcji osobiście przygotowaliśmy również możliwość licytacji online: www.dna.onebid.pl

Zapraszamy!

46. Contemporary Art Auction in Warsaw
Monday, November 30, -0001

Ahead of us is the 46th Contemporary Art Auction in Warsaw, to which we cordially invite you on Wednesday, May 16 to the Living Gallery at Arthotel Stalowa 52 in Warsaw.

During 46. ASW, we will present both images of recognized Polish artists and works by very young artists who are just entering the art market. We are convinced that the quality and originality of the presented works will attract the attention of connoisseurs of beauty who will be able to find something special for themselves.

In order for every contemporary art lover to have a chance to start a collectible adventure with art, in our Auction House we organize auctions that are completely open and free. To participate in the auction simply complete the application form.

This time, we have chosen 30 unique works for you, whose initial price is PLN 700.

The auction is a unique meeting of art lovers, full of emotions and good fun associated with participation in the auction. Please, look, watch and be guided by the heart when choosing the ideal work for your home or office.

All works available at the auction from May 10 will be available at the pre-auction exhibition in Żywiec Galeria Stalowa 52 and on the auction house website: www.da.dnagallery.pl

For all those who will not be able to appear at the auction, we have also personally prepared the possibility of online bidding: www.dna.onebid.pl

Welcome!

Galeria DNA
ul. Grodzka 5, 50-515 Wrocław
tel. +48 790 225 790, email: biuro@dnagallery.pl
Salon ekspozycyjny Galerii DNA
ul. Przejcie Garncarskie 8, 50-107 Wrocław
tel. +48 71 307 00 36
Przyjaciele / Friends
http://www.dnagallery.pl/themes/frontend/dna/images/ue.gif
© 2012 DNA Gallery. All rights reserved.